Allmänna villkor | Integritetspolicy

Allmänna villkor

(gäller fr.o.m. 2021-12-15)

1. Allmänt 
Live it Experiences AB (Live it), org.nr. 556687-2247, är ett upplevelseföretag som träffat avtal med ett antal arrangörer av s.k. upplevelser av skilda slag i Sverige. Live it har genom dessa avtal erhållit en rätt att i eget namn presentera, förmedla och sälja värdebevis och presentkort avseende de upplevelser som presenteras på Live its hemsida, i butiker eller hos återförsäljare. Genom nyttjande av Live its hemsida och/eller upplevelser godkänner du dessa allmänna villkor.

2. Köpvillkor

2.1 Köp

Det är tryggt att handla av Live it, som kund omfattas du av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen och Distansköpslagen. Köp kan göras via Live its hemsida, genom att ringa kundtjänst, i Live its egna butiker eller hos återförsäljare. Du behöver vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att handla av Live it. Köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande. Live it är certifierade av Trygg E-handel.

2.2. Betalning

Samtliga betalningar (förutom betalning med presentkort) på Live its hemsida görs genom Klarna Checkout. När du handlar eller lämnar information i Live its kassa godkänner du Klarnas villkor. I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt Klarna Direkt. Vilken information du behöver ange för att bli identifierad i Klarna Checkout kan variera mellan olika köptillfällen. Kreditupplysningar görs aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på valt betalningsalternativ. Klarnas kreditupplysningar påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra, tex banker, som begär kreditupplysningar. Efter att du identifierats visar Klarna Checkout vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för dig. Faktura är förvalt men du kan fritt välja något av de övriga alternativen. Vilka alternativ du erbjuds kan variera från tid till annan. Du avgör själv om du önskar skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod. Mer information om de olika betalsätten samt kundservice hittar du på Klarnas hemsida.

2.3 Leverans

Du kan välja flera olika leveranssätt, utförlig info om dessa får du i samband med ditt köp. Det snabbaste är leverans via e-post, då skickas din beställning direkt till önskad mejladress. Beställning av postleverans som görs senast kl. 15.00 skickar vi samma dag och bör vara framme 1-3 arbetsdagar senare (gäller vardagar). Vid beställning under helgdag skickar vi nästkommande vardag. Vid beställning av mer än en ask kan det hända att paketet inte får plats i brevlådan. Leveransen aviseras då och hämtas ut hos ditt närmaste postombud. Aviutskicket kan göra att leveransen fördröjs med en dag. I händelse av utebliven leverans har Live it ingen möjlighet att återbetala för leveranskostnaden. I dessa sällsynta fall skickar vi beställningen på nytt med post eller via digital leverans.

2.4 Priser och moms

Live its värdebevis och presentkort betraktas som flerfunktionsvouchers och försäljningen sker därför med 0 % moms om inget annat anges, samtliga priser anges i SEK. Företag och organisationer som behöver redovisa moms kan efter utförandet av vald upplevelse få ett kvitto med aktuell moms. Live it reserverar sig för eventuella fel och förbehåller sig rätten att ändra priser.  

2.5 Öppet köp

Live it tillämpar 14 dagars öppet köp under förutsättning att upplevelsen inte redan har bokats, eller bytts till annan upplevelse. Det innebär att du som handlat har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar och få pengarna tillbaka. Gäller ej företagsköp. Om du beställt via postleverans räknas 14 dagar utöver leveranstiden (3 dagar). För att återbetalning ska ske behöver du skicka in kvitto. Live it betalar tillbaka köpeskillingen inom 30 dagar räknat från det att ärendet mottagits och godkänts. Om du köpt asken i en av Live its egna butiker gäller 14 dagars öppet köp och du vänder dig då till aktuell butik. Har du köpt asken hos en återförsäljare gäller deras regler för öppet köp och du kontaktar då respektive återförsäljare, här hittar du Live its återförsäljare

Återbetalningar görs till köpande kund mot uppvisande av kvitto. Kortköpsretur återbetalas till samma kort. Vid betalning med faktura görs återbetalning till fakturamottagare. Återbetalning motsvarar belopp inbetalt enligt kvitto.

3. Din beställning

3.1 Värdehandlingar

Live it säljer värdebevis för upplevelser eller presentkort på en valör för köp i någon av Live its egna försäljningskanaler. Värdebevisen är flerfunktionsvouchers och därmed aldrig kopplade till ett specifikt evenemang eller event. Flerfunktionsvouchern (värdebeviset) är endast ett förslag på upplevelse, och kan alltså bytas mot annan valfri upplevelse om mottagaren så önskar. Värdebevis och presentkort är värdehandlingar och utan dessa handlingar kan du inte boka din upplevelse. Som kund ansvarar du för din värdehandling. Om du förlorat din värdehandling är du välkommen att kontakta Live it, du behöver då ett kvitto eller ordernummer.

3.2 Flexibilitet

Live it erbjuder kostnadsfri bytesrätt under 12 månader från inköpsdatumet. Värdebevis som redan använts för att boka in en upplevelse kan inte längre bytas. Om upplevelsen skulle avbokas går det bra att byta värdebeviset igen. Du kan själv göra fria byten genom att skapa ett användarkonto på mitt.liveit.se. Vid byte till ett högre värde betalar du mellanskillnaden, vid byte till lägre värde skapar Live it ett presentkort åt dig på kvarvarande belopp att använda vid senare beställningar. Bytesvärdet avser alltid värdet av köpeskillingen vid köptillfället och omfattar alltså inte särskilda erbjudanden som kampanjer, rabatter och prisändringar. Vid byten får du ett nytt värdebevis för din valda upplevelse. Det nya värdebevisets giltighetstid ärvs från det/de ursprungliga värdebevisens bytesvärde och giltighetstid.

3.3 Giltighetstid

Värdebevis och presentkort har en giltighetstid på 12 månader från köptillfället. För värdebevis innebär det att du har 12 månader på dig att boka in din upplevelse. Om du bokar in dig under giltighetstiden kan du utföra din upplevelse även efter att utgångsdatumet passerat. För presentkort innebär det att du har 12 månader på dig att välja en upplevelse (ett värdebevis) och boka den. Det går även bra att förlänga giltighetstiden på ditt värdebevis eller presentkort en (1) gång mot en avgift om 300 kr för 6 månader. Om du inte har bokat tid inom värdehandlingens giltighetstid anses den förbrukad. Ett presentkort/värdebevis som har passerat giltighetsdatum kan ej förlängas eller användas som betalningsmedel.

4. Utförande av upplevelse

4.1 Bokningsvillkor

Upplevelser erbjuds alltid på utvalda tider och behöver därför förbokas, bokning kan endast göras med giltigt värdebevis. Har du ett presentkort så väljer du först en upplevelse, du får då ett värdebevis för den upplevelsen. På vår hemsida hittar du information om varje upplevelses tillgänglighet, restriktioner och annan viktig info. Live it rekommenderar att detta kontrolleras innan köp och bokning.

För att boka din upplevelse skapar du ett användarkonto eller loggar in med ditt befintliga konto på mitt.liveit.se. Där lägger du till ditt värdebevis och får då bokningsinformation för de arrangörer som tillhandahåller din upplevelse. Bokningen sker antingen direkt genom arrangören eller via Live its bokningskalender. Avbokningsvillkoren för bokning via bokningskalendern är normalt 14 dagar. Mot uppvisande av läkarintyg kan Live it hjälpa dig med ombokning till ett annat datum. Tänk på att avbokningsvillkoren hos arrangörerna kan variera och att du alltid är ansvarig för att kontrollera vilka avbokningsvillkor som gäller hos respektive arrangör. Om du inte gjort någon avbokning och denna bekräftats enligt de avbokningsvillkor som gäller för respektive arrangör anses värdebeviset vara förbrukat.

Det kan hända att en upplevelse måste ställas in med kort varsel till följd av anledningar utom arrangören och Live its kontroll, exempelvis p.g.a. dåligt väder, tekniska problem eller för få inbokade deltagare. Vid inställd upplevelse till följd av oförutsedda händelser kommer Live it och arrangören att meddela dig så snart som möjligt, vänligen uppmärksamma att då detta ligger utom Live its och arrangörens kontroll kan Live it inte garantera att information om inställd upplevelse ges i god tid innan den bokade tiden för utförande. Live it ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en upplevelse. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till rese- och boendekostnader. När du bokat din upplevelse föreligger ett separat avtal mellan dig och arrangören och du är ansvarig för att kontrollera detta.

4.2 Tillgänglighet

Live it erbjuder upplevelser via ett stort antal arrangörer över hela Sverige. Utbudet av arrangörer och orter för upplevelser förändras kontinuerligt. Som kund hos Live it får du alltid tillgång till det senaste utbudet av Sveriges bästa upplevelser. Skulle någon arrangör eller ort utgå erbjuder Live it möjlighet att välja annan ort eller arrangör alternativt byte av upplevelse. Byter du till en billigare upplevelse får du presentkort på resterande belopp.

Upplevelser kan vara väderberoende, säsongsbundna och/eller ha andra särskilda villkor för utförande och därmed ställas in med kort varsel. Innan köp kan du på hemsidan alltid se vilka villkor som gäller för din upplevelse. Oavsett om upplevelsen bokas direkt genom arrangören eller via Live its bokningskalender så rekommenderar vi att bokning görs i god tid. För upplevelser som bokas via bokningskalendern erbjuder Live it en bokningsservice genom en väntelista, det innebär att du får mejl så snart det finns nya bokningsbara datum för din upplevelse.

Om din upplevelse är väder- och säsongsberoende och det inte funnits möjlighet till utförande under säsongen så garanterar Live it möjlighet till ny bokning inom 9 månader. För upplevelser som inte är väderberoende garanteras möjlighet till ny bokning inom 6 månader. Om möjlighet till bokning inte kan ges förlänger Live it ditt värdebevis kostnadsfritt med 6 månader.

4.3 Utförande
När du bokat din upplevelse föreligger ett separat avtal mellan dig och arrangören. Det innebär att arrangörens villkor för utförande gäller, du är ansvarig för att informera dig om och följa dessa för att utföra upplevelsen. Om dessa inte efterföljs gäller arrangörens villkor och regler och ditt värdebevis räknas som förbrukat. Vid utförandet ska du ta med ditt värdebevis för upplevelsen, det fungerar som din biljett för utförande av din bokade upplevelse.

4.4 Försäkring

Det är viktigt för Live it att du känner dig trygg när du utför din upplevelse. Därför ingår alltid kostnadsfri försäkring när du utför en Live it-upplevelse i Sverige. Information om denna försäkring finns på www.liveit.se/forsakring. Då det föreligger ett separat avtal mellan dig och den arrangör där du bokat din upplevelse ska du i första hand vända dig till arrangören för dennes försäkring och villkor i händelse av tillbud.

4.5 Reklamationer och ansvar

Live it ansvarar inte för skador, förluster (varken direkta eller indirekta) eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, upplevelsen. Live it ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en upplevelse. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till rese- och boendekostnader. 

Upplevelserna som säljs via Live it genomförs av utvalda arrangörer vilka genom avtal ska utföra och uppfylla de kvalitetskrav som Live it ställer. Med detta avses att Live it ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor. Eventuella klagomål och synpunkter på utförandet av upplevelsen ska i möjligaste mån hanteras direkt med arrangören. Oavsett vem som bär ansvaret för ett klagomål välkomnar Live it alltid återkoppling gällande upplevelserna. Om du vill reklamera din upplevelse skickar du reklamationen till reklamation@liveit.se. Därefter kommer Live it utreda reklamationen tillsammans med ansvarig arrangör av upplevelsen och svara dig inom 20 arbetsdagar från det att ärendet inkommit. Vid reklamationer gentemot Live it avseende fel, brist eller försening av värdebevis gäller konsumentköplagens regler och Live it skall i bästa möjliga mån gottgöra den reklamerande parten. 

Vid eventuell tvist gällande reklamationsärende följer Live it Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Vid tvist som uppstått i samband med e-handel från annat EU-land hänvisar vi till EU:s onlineplattform för gränsöverskridande e-handel som finns på https://webgate.ec.europa.eu/odr.

4.6 Force Majeure

Live it är befriat från ansvar gentemot dig om Live it förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Live its kontroll eller förmåga som Live it inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Live it inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Live it förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

5. Information och reservationer

5.1 Presentationer

De texter, bilder och filmer som beskriver upplevelserna avser att i så hög grad som möjligt återspegla det du ska få uppleva. Då Live it samlar ett stort antal upplevelser och arrangörer över hela Sverige vill Live it dock reservera sig för att text, bild och film beskriver upplevelserna generellt och att variationer kan förekomma mellan olika arrangörer och orter där en upplevelse erbjuds. Live it reserverar sig för eventuella felaktigheter på såväl hemsidan som i tryckt material.

5.2 Immateriella rättigheter

Live it äger rätt till all mjukvara, databaser, register, texter, bilder och logotyper som används av Live it. Om du önskar använda sådant material krävs först Live its uttryckliga godkännande.

5.3 Ändringar 
Live it äger rätt att utan förvarning, oaktat anledning, ändra dessa Allmänna villkor utan föregående avisering. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Du uppmanas därför att hålla dig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

5.4 Särskilda villkor

Live it erbjuder ibland upplevelser tillsammans med andra varumärken. Vissa av dessa specialpaketeringar kan komma att omfattas av särskilda villkor, dessa presenteras då här. Tänk på att du som kund är ansvarig att kontrollera vilka villkor som gäller vid köp av sådan paketering.

6. Personuppgifter och sekretess

6.1 Personuppgifter

När du är kund hos Live it samlas personuppgifter in i syfte att göra Live its tjänster bättre anpassade för dig. Alla uppgifter behandlas enligt den svenska PUL (personuppgiftslagen) och från och med 2018-05-25 den EU-gemensamma GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter PUL. Genom att använda Live its tjänster samtycker du till att uppgifter samlas in. Live it kommer inte att sälja, leasa eller byta de personuppgifter som du uppger i samband med användande av Live its tjänster. Live it kan lämna ut personuppgifter till andra företag utan ditt tillstånd, om det krävs enligt lagstiftning eller kallelse till domstol, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökningar, samt för att upprätthålla eller skydda Live its egendom eller kontraktsrättigheter. Live it kan även lämna ut personuppgifter till kontrakterade arrangörer i syfte att underlätta bokning och/eller utförande för dig som kund. Live it förbehåller sig rätten att överföra dina personuppgifter i samband med försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av verksamheten eller tillgångarna. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns lagrad om dig och Live it justerar felaktig information vid behov. På begäran kan Live it radera dina uppgifter från det interna systemet.

6.2 Meddelanden

Det kan hända att Live it skickar meddelanden till dig om dina beställningar eller för att svara på dina frågor. Live it skickar vid vissa tillfällen också meddelanden med information och specialerbjudanden om produkter och tjänster som du kan ha intresse av, såvida du inte uppgivit att du vill avstå från att få sådana erbjudanden.

 6.3 Cookies

En förutsättning för att kunna använda Live its webbplats är att du accepterar användandet av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla hemsidor använder sig av idag. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina beställningar på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när du loggar ut ur tjänsten eller stänger din webbläsare. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

6.4 Skyddad information

Det är viktigt för Live it att du känner dig trygg i användandet av tjänsterna. För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har Live it implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande säkerhetsrutiner för att skydda informationen som samlas in online. Live it skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och -rutiner, som exempelvis Secure Sockets Layer (SSL) och utvärderar ständigt ny teknik som är avsedd att skydda information. Live its medarbetare är utbildade för att förstå och följa dessa rutiner för behandling av uppgifter och informerar alla anställda om sekretessavtal, rutiner och riktlinjer.